vanaf januari 2021

 

OP DE ROK VAN HET UNIVERSUM

 

 

In den beginne waren er verhalen. Een hele stoet. Afkomstig van het internet, weggestroomd uit boekenkasten, ontsproten aan de fantasie. Te midden van al die anekdotes is daar plots het verhaal van een enkeling: Roelof de Koning, in dit geval. Dierenarts. Hij leeft het leven dat wij allen leiden – hij wordt geboren en hij sterft. Daartussendoor groeit hij op en door en krimpt ten slotte in tot zakformaat.

P.C. Hooft-prijswinnaar Tonnus Oosterhoff schreef volgens pers en publiek een “absoluut droomboek”. Nu slaan ’t Barre Land en De Nwe Tijd de handen ineen om het te vertalen naar een lichtgevende vertelling vol humor, liefde en mededogen.

Terwijl de grens tussen dier en mens, mens en robot, fantasie en feit steeds meer vervaagt, wagen zij zich onbevreesd aan de grote vraag: wat is de waarde van een mensenleven? Of om de woorden van de dichter Lucebert te lenen: zijn wij iets anders dan een kruimel op de rok van het universum?

5E6DB49C-0575-481C-9F44-30A9C630AC74
“Tonnus Oosterhoff schrijft met Op de rok van het universum een droomwerk. Hij is een uitzonderlijk en onverwisselbaar auteur in alles wat hij schrijft. (…) Hij roept existentiële vragen op en schrijft tomeloos, absurd en geestig.” Trouw
“Dit boek heeft een encyclopedische rijkdom, zoveel wil het omvatten, zo veel wil het laten zien en in herinnering roepen. Het is een hoogst origineel portret van een generatie, dat laat zien dat het vertelsels zijn die levens inkleuren, toonzetten en betekenis geven. Verhalen bepalen ons, in plaats van andersom.” De Volkskrant

 

ik tracht op poëtische wijze

ik tracht op poëtische wijze
 
dat wil zeggen
 
eenvouds verlichte waters
 
de ruimte van het volledig leven
 
tot uitdrukking te brengen
 
 
ware ik geen mens geweest
 
gelijk aan menigte mensen
 
maar ware ik die ik was
 
de stenen of vloeibare engel
 
geboorte en ontbinding hadden mij niet aangeraakt
 
de weg van verlatenheid naar gemeenschap
 
de stenen stenen dieren dieren vogels vogels weg
 
zou niet zo bevuild zijn
 
als dat nu te zien is aan mijn gedichten
 
die momentopnamen zijn van die weg
 
 
in deze tijd heeft wat men altijd noemde
 
schoonheid schoonheid haar gezicht verbrand
 
zij troost niet meer de mensen
 
zij troost de larven de reptielen de ratten
 
maar de mens verschrikt zij
 
en treft hem met het besef
 
een broodkruimel te zijn op de rok van het universum
 
 
niet meer alleen het kwade
 
de doodsteek maakt ons opstandig of deemoedig
 
maar ook het goede
 
de omarming laat ons wanhopig aan de ruimte
 
morrelen
 
 
ik heb daarom de taal
 
in haar schoonheid opgezocht
 
hoorde daar dat zij niet meer menselijks had
 
dan de spraakgebreken van de schaduw
 
dan die van het oorverdovend zonlicht
 
lucebert

 

 

’t Barre Land zoekt donateurs!

Na jarenlang aarzelen of wij ons met deze mededeling tot jullie zouden wenden, na vele vragen over nut, noodzaak en wenselijkheid, momenten van vergeetachtigheid waardoor het voornemen weer ergens op de achtergrond verdween, of na andere overwegingen aangaande de goede smaak, zijn wij nu de schaamte voorbij, en vragen ronduit; wie o wie heeft er een ruime beurs en een groot hart voor de goede zaak – of in het geval van enkel het laatste, kennis van iemand met het eerste om hem of haar van deze oproep te vertellen – en is bereid om onze toneelspeelkunst vier jaar lang als donateur te ondersteunen?

Want wat is het geval? Sinds we zeven jaar geleden uit de subsidieregeling zijn geraakt, en in de tussentijd met af en toe een klein beetje geld door konden werken, dient zich nu de mogelijkheid weer aan voor structurele ondersteuning voor vier jaren. Hoewel sindsdien de helft, en onlangs wederom de helft van die helft aan middelen uit deze subsidiepot verdwenen is, en met ons nog vele uitzonderlijke toneelisten er waarschijnlijk aanspraak op wensen te maken, hebben wij de moed bijeen geraapt en schrijven we aan een prachtig nieuw plan, als voorvechters van het progressief repertoire-onderzoek, waar weer van alles voorbij gaat komen; Oosterhoff, Horvath en Handke, Tsjechov en Shakespeare, Bernhard en Bindervoet, Choderlos, Montesqieu, Goetz, Melville en Broch, en Pointless International met Point of no return. En daarbovenop wie weet nog allemaal voorstellingen die we nu nog niet wisten, of stukken van lang geleden weer opnieuw. Plannen waar we weer allemaal bekende en vooral hopelijk ook veel nieuwe toneelspelers bij kunnen gaan betrekken.

Wij vragen nu nog niks, alleen nog maar een toezegging om, wanneer ons plan wordt gehonoreerd, vanaf 2021 vier jaar lang een bedrag te doneren.(*) Schrijf, bel (0651065279), mail (info@barreland.nl), app, spreek ons aan. Als we 10.000 euro aan toezeggingen weten te verzamelen, dwz tien toezeggingen van 1.000 euro per jaar, of twintig van 500, of veertig van 250 (aan dat soort bedragen denken we), dan nemen we dat bedrag op in de begroting. Als we dit streefbedrag niet halen, dan laten we deze actie voor wat het is, en hebben het in ieder geval geprobeerd. Maar lukt het wel, en krijgen we dan ook nog die subsidie, en dat horen we in augustus, dan zullen we het direct laten weten en dan mag iedereen die aan ons gaat doneren een leven lang voor niks naar binnen!

(*) ’t Barre Land is een culturele ANBI, wat betekent dat een gift voor 125% afgetrokken kan worden van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van het inkomen krijg je daarom van die 1000 euro tussen de 464 en 619 euro terug van de belastingdienst!

groeten,

Margijn, Czeslaw en Vincent

EN OOK:

Kamiel de Meester maakte een volledige registratie (2003) van ‘De ideale ernst of het belang van een echtgenoot’. hier

Al bijna 25 jaar elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus) is er Republiek-avond in de salon van de Balie om 20:30 in amsterdam. Niemand weet wat er op die avond gaat gebeuren, iedereen die meedoet, iets presenteert, voorleest, zingt of anderszins te berde brengt doet dit à titre personnel, uit interesse, uit passie, vanwege een dramaturgische kijk op de zaak of zelfs zomaar voor de lol.

31 december 2016: decoropslag van maatschappij discordia en tbarreland afgebrand  foto’s  HIER

podcastserie PORTRETTEN VAN TONEELSPELERS door czeslaw de wijs en jochum veenstra

volledige registratie van DE LAATSTE DAGEN DER MENSHEID

NOUS NOUS ATTAQUONS een film van Heijdenrijk en de Wijs

AVONDBOEKHANDEL STERNHEIM

te huur voor kortere of langere tijd STUDIO BB88