ANBI

Stichting ’t Barre Land heeft sinds januari 2017 de ANBI-status.

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer: 8023.37.417

Het bestuur bestaat uit:

H.M. van den Brink, voorzitter

W.K. Voordendag, penningmeester

F.J. Diepenbrock, secretaris

“De stichting heeft ten doel: het produceren van theatervoorstellingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.” Het beleid wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Code Cultural Governance.

De statuten zijn hier te lezen.

Het inhoudelijke meerjarenplan 2017-2020 is hier te lezen.

De jaarrekeningen 2013, 2014 en 2015 zijn hier te lezen.

Mocht u willen doneren, dan kan dat op rekeningnummer:

NL 51 TRIO 0197660967 ten name van Stichting ’t Barre Land

Bij voorbaat veel dank!