’t BARRE LAND

‘t Barre Land is een gezelschap van toneelspelers. Uit liefde voor het repertoire onderzoekt ‘t Barre Land hoe het vrolijk verwarrende en vernieuwende potentieel van het repertoire in deze tijd ten tonele kan worden gebracht. Tot dat repertoire behoort alles wat opgeschreven is, kladboekjes, clownsacts, klassieke romans of onbekende toneelteksten – een onuitputtelijke inspiratiebron uit verschillende periodes en plekken. Vanaf de oprichting in 1991 opereert ‘t Barre Land autonoom en zonder hiërarchie, vanuit het naïeve plezier in het samen maken van voorstellingen, wat inmiddels tot een politiek statement is verworden. ‘t Barre Land speelt op locatie, op festivals en in schouwburgen, maar nog het liefst op de vlakke vloer waar de relatie met het publiek het intiemst is. En bij voorkeur met zoveel mogelijk spelers op de vloer.

WAT NU SPEELT:

DE VEERE

24 mei tm 4 juni in FRASCATI  AMSTERDAM 20:00 reserveer hier

zeer gevarieerd programma met veel gasten

‘de veere’ dertigste jaargang

heb net allerlei soort publiciteitsstukken van de afgelopen ‘de veeres’ gelezen en dat doet deugd, maakt vrolijk, maar misschien moeten we het simpel houden: de tekst van onderaan lijkt me okee; er zouden nog een enkele aanhef bij kunnen, zoals:

geachte, beste, lieve, aan een ieder, die dit nu leest,
aan diegene, die wil komen,
aan diegene die nog niet geweest is,
feitelijke mededeling:

‘wees welkom bij de nederlandsch belgische repertoirevereeniging ‘de veere’, dit jaar op nieuw aan het einde van het seizoen, een verzameling van van alles, met anekdotes, herinneringen, eigen en andermans repertoire, bekende en onbekende gasten, een ménage a trois aan ontmoetingen, want in de eerste plaats is dit een ontmoeting, met andere woorden wie en wat je tegenkomt, een ontmoeting met elkaar en met het publiek, een avondprogramma van afwisselend materiaal dat zichzelf elke keer opnieuw uitvindt en voordoet.’

en aan het eind:

volg nadere mededelingen ook via andere kanalen, zoals nieuwsbrieven, websites, mond op mond- en geruchtenreclame, aanplakborden…

zoiets dacht ik leuk als uitgangspunt en dan hieronder, geplukt van de tekst van twee jaar geleden, ik denk heldere en mooie regels die wij ook eventueel kunnen gebruiken. wat denken jullie?

‘de veere’ de belgisch nederlandsche repertoirevereeniging ‘de veere’ staat opnieuw twee weken in frascati.

‘de veere’ is een steeds wisselende groep toneelspelers die periodiek bijeenkomt om met elkaar op te gaan, in gesprek zijn, spelen, overlopen, citeren, bevragen, verkle-den, hardop nadenken.

het waren er velen in de loop van de tijd. ze kwamen van overal, vaak deden ze telkens weer mee.
ze waren jong en oud, soms kwamen ze pas kijken, telkens was het beschikbare dramaturgische materiaal overvloedig.
wie we toen waren weet iedereen die er ooit was bij een van de opvoeringen die we gaven sinds onze oprichting in 1992.

we kwamen soms als groep, als eenling uit een gezelschap, als gast, als toeschouwer, en spraken!
wie ‘we’ nu zullen zijn zal blijken uit wie er opkomt en wie gaat zien.

‘de veere’ dertigste jaargang

 

 

EN OOK:

Al bijna 25 jaar elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus) is er Republiek-avond in de salon van de Balie om 20:30 in amsterdam. Niemand weet wat er op die avond gaat gebeuren, iedereen die meedoet, iets presenteert, voorleest, zingt of anderszins te berde brengt doet dit à titre personnel, uit interesse, uit passie, vanwege een dramaturgische kijk op de zaak of zelfs zomaar voor de lol.

De podcastseries Gesprekken over toneelstukken en Portretten van toneelspelers door Jochum Veenstra en Czeslaw de Wijs.

PLATFORM KABA

31 december 2016: decoropslag van maatschappij discordia en tbarreland afgebrand foto’s  hier

te huur voor korte of langere tijd STUDIO BB88