’t BARRE LAND

‘t Barre Land is een gezelschap van toneelspelers. Uit liefde voor het repertoire onderzoekt ‘t Barre Land hoe het vrolijk verwarrende en vernieuwende potentieel van het repertoire in deze tijd ten tonele kan worden gebracht. Tot dat repertoire behoort alles wat opgeschreven is, kladboekjes, clownsacts, klassieke romans of onbekende toneelteksten – een onuitputtelijke inspiratiebron uit verschillende periodes en plekken. Vanaf de oprichting in 1991 opereert ‘t Barre Land autonoom en zonder hiërarchie, vanuit het naïeve plezier in het samen maken van voorstellingen, wat inmiddels tot een politiek statement is verworden. ‘t Barre Land speelt op locatie, op festivals en in schouwburgen, maar nog het liefst op de vlakke vloer waar de relatie met het publiek het intiemst is. En bij voorkeur met zoveel mogelijk spelers op de vloer.

NIEUWSTE VOORSTELLING VANAF 20 juli!!

HOUTHAKKEN – SITDOWN COMEDY#2

Comp.Marius (B) en ’tBarre Land (NL)

Kris Van Trier en Vincent van den Berg

Na ‘Oude Meesters is ‘Houthakken‘ de tweede in de reeks monoloque-à-deux gebaseerd op het prozawerk van Thomas Bernhard.  Twee figuren spreken elkaar tegen, vullen elkaar aan, maken een karikatuur van de ander en tenslotte van zichzelf. Dat is de komedie. Maar ook de tragedie.

VANAF 20 JULI IN HET MIDDELHEIMPARK IN ANTWERPEN TICKETS EN INFO HIER

 

 

EN OOK:

Al bijna 25 jaar elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus) is er Republiek-avond in de salon van de Balie om 20:30 in amsterdam. Niemand weet wat er op die avond gaat gebeuren, iedereen die meedoet, iets presenteert, voorleest, zingt of anderszins te berde brengt doet dit à titre personnel, uit interesse, uit passie, vanwege een dramaturgische kijk op de zaak of zelfs zomaar voor de lol.

De podcastseries Gesprekken over toneelstukken en Portretten van toneelspelers door Jochum Veenstra en Czeslaw de Wijs.

PLATFORM KABA

31 december 2016: decoropslag van maatschappij discordia en tbarreland afgebrand foto’s  hier

te huur voor korte of langere tijd STUDIO BB88