’t BARRE LAND

‘t Barre Land is een gezelschap van toneelspelers. Uit liefde voor het repertoire onderzoekt ‘t Barre Land hoe het vrolijk verwarrende en vernieuwende potentieel van het repertoire in deze tijd ten tonele kan worden gebracht. Tot dat repertoire behoort alles wat opgeschreven is, kladboekjes, clownsacts, klassieke romans of onbekende toneelteksten – een onuitputtelijke inspiratiebron uit verschillende periodes en plekken. Vanaf de oprichting in 1991 opereert ‘t Barre Land autonoom en zonder hiërarchie, vanuit het naïeve plezier in het samen maken van voorstellingen, wat inmiddels tot een politiek statement is verworden. ‘t Barre Land speelt op locatie, op festivals en in schouwburgen, maar nog het liefst op de vlakke vloer waar de relatie met het publiek het intiemst is. En bij voorkeur met zoveel mogelijk spelers op de vloer.

LEONCE LENA LIEBELEI  vanaf 7 januari 2022 in Frascati

OP DE ROK VAN HET UNIVERSUM 

vanaf februari 2022

 

speellijst hier

 

EN OOK:

Volledige registratie van DE LAATSTE DAGEN DER MENSHEID

Kamiel de Meester maakte een volledige registratie (2003) van ‘De ideale ernst of het belang van een echtgenoot’ hier

De podcastseries Gesprekken over toneelstukken en Portretten van toneelspelers door Jochum Veenstra en Czeslaw de Wijs.

PLATFORM KABA

Al bijna 25 jaar elke eerste maandag van de maand (behalve in juli en augustus) is er Republiek-avond in de salon van de Balie om 20:30 in amsterdam. Niemand weet wat er op die avond gaat gebeuren, iedereen die meedoet, iets presenteert, voorleest, zingt of anderszins te berde brengt doet dit à titre personnel, uit interesse, uit passie, vanwege een dramaturgische kijk op de zaak of zelfs zomaar voor de lol.

31 december 2016: decoropslag van maatschappij discordia en tbarreland afgebrand foto’s  hier

AVONDBOEKHANDEL STERNHEIM

te huur voor korte of langere tijd STUDIO BB88