A LA RECHERCHE

Onder deze titel – ontleent aan de romancyclus ‘A la recherche du temps perdu’ van Marcel Proust – presenteert ’t Barre Land met een club nieuwe en bekende gasten 2×2 weken een gevarieerd programma in Perdu. We noemen het ook wel studiowerk, of onderzoekswerk. Voor A la recherche gaan we op zoek naar wat er allemaal al aan ideeën lag, met hen die altijd nog eens mee zouden doen, maar wat er steeds maar niet van kwam.


Tijdens het maken van de ‘reguliere’ voorstellingen passeert er in de repetities altijd veel aanverwant materiaal en blijft er vaak een boel ideeën en wensen liggen die toch de moeite van het bestuderen waard zijn. Er liggen altijd plannen waar we ooit aan zijn begonnen, maar nooit helemaal hebben uitgewerkt. Nieuwe plannen ontstaan door ontmoetingen met toneelspelers en schrijvers en dichters binnen het literaire en het toneel circuit. Het studiowerk biedt ruimte aan plannen die het verdienen om langer op te studeren en mee te experimenteren. Met andere woorden: plannen die nog niet zo vastomschreven zijn om op voorhand te produceren en verkopen, maar die juist heel geschikt zijn om langzaam te ontwikkelen en te delen in aanwezigheid van het publiek.


Het programma bestaat uit korte voorstellingen, lezingen en proeves, waarvan er meerdere op één avond worden vertoond. Volgens de methode van de korte termijn programmering wordt het exacte programma pas twee weken van tevoren bekendgemaakt.


door: Isabelle Houdtzagers/Yorke Mulder-Bhangoo /Jacobien Elffers/Erik Bindervoet/Stef van Es/Boris de Klerk/Olivier Herter/Phi Nguyen/Ludwig Bindervoet/Martijn Nieuwerf/Vincent van den Berg/Czeslaw de Wijd/Luca Bryssinck/Margijn Bosch/Miek Zwamborn/Perdu