Houthakken – Sitdown Comedy#2

Comp.Marius(B) en ‘tBarre Land (NL)

Kris Van Trier en Vincent van den Berg

Na ‘Oude Meesters is ‘Houthakken‘ de tweede in de reeks monoloque-à-deux gebaseerd op het prozawerk van Thomas Bernhard.  Twee figuren spreken elkaar tegen, vullen elkaar aan, maken een karikatuur van de ander en tenslotte van zichzelf. Dat is de komedie. Maar ook de tragedie.