plattegrond van de kunst en omstreken

‘Het onderwerp meldt zichzelf en wordt nooit gezocht, daarna volgt een kleine tekening van de kleurvlakken die meteen vaststaan. Deze kleuren worden met grote houtblokken gedrukt en met de handrol bijgewerkt en verlevendigd.’ H.N. Werkman, 24 februari 1941

De nieuwste voorstelling van ’t Barre Land, door Vincent van den Berg, Margijn Bosch en Czeslaw de Wijs. Bewuste aandachtige traagheid als alternatief voor de haastige waan van de dag. Een eenvoudige plaatsbepaling met weinig middelen en veel plezier.

Een Plattegrond is een schematische weergave van de werkelijkheid, kan nooit volledig zijn, en laat zien hoe de dingen met elkaar zijn verbonden. Het is een hulpstuk om uit te zoeken hoe je van het ene punt naar het andere gaat. Of omgekeerd hoe je hier ooit terecht gekomen bent. Het midden van de plattegrond bestaat uit het toneelstuk Voorjaarsontwaken van Frank Wedekind, over pubers en ouders en opvoeding uit 1891, vermengd met eigen herinneringen, waaronder de herinnering aan het spelen van Voorjaarsontwaken dertig jaar geleden; en ook andere herinneringen; persoonlijke herinneringen, jeugdherinneringen, toneelherinneringen; en falcificaties en observaties ter plekke; de gelukzalige beschrijving van de geboorte van een kattennest ergens in een verborgen hoek; een dialoog op rijm tussen de theaterdirecteur, de dichter en de komiek over de toeschouwer met zijn hoge verwachtingen en zijn geringe benul; ideeën die aan de druksels van H.N. Werkman ten grondslag liggen; een levensbeschrijving van Dürrenmatt in de vorm van een labyrint waarin hij het spoor van zijn denken terugvolgt.

van de kunst dat zijn wijzelf en dat bent u; en omstreken beslaat het gebied buiten het toneel en de muren van de zaal.

‘Iedere minuut van Plattegrond van de kunst en omstreken voelt daarmee meteen al als een klein wonder, als doodsverachting, microheroïek.’ (theaterkrant)

recensie theaterkrant hier

riro-toneelrecensie hier

groene amsterdammer hier

de voorstelling is gefotografeerd door jorn heijdenrijk hier

affiche hier