schrijversgevang

Monty lanceerde dit experiment in 2008. Intussen groeide het Schrijversgevang uit tot een vaste traditie. Het opzet van dit project? Een prikkelende impuls geven aan de Nederlandstalige theaterliteratuur.

schrijversgevang (o.; g.mv.) (mont.) [van schrijven en vangen]: ruimte waarin schrijvers, al dan niet vrijwillig, in verzekerde bewaring gehouden worden en aangemaand tot het produceren van één theatertekst op één week tijd: Wij zouden allemaal in ‘t schrij-versgevang zitten. Tesamen.