KARTINI

Theatrale bewerking van de briefwisseling ‘Door duisternis tot licht, gedachten van Raden Adjeng Kartini’. Voorgelezen door Isabelle Houdtzagers.

De meeste Nederlanders hebben nog nooit van de Javaanse Raden Adjeng Kartini (1879-1904) gehoord, maar 250 miljoen Indonesiërs weten heel goed wie zij is. Ze heeft zelfs een eigen nationale feestdag op 21 april. ‘Haar brieven liggen in Leiden klaar om ontdekt te worden, voor eenieder die zich wil laten inspireren door een stem uit het verleden die zich met ironie en empathie inzette voor de rechten van alle mensen’, schrijft Paul Bijl in tijdschrift De Boekenwereld. Kartini formuleerde in haar brieven scherpe kritiek op het racisme van de koloniale samenleving en het seksisme in Europa en Nederlands-Indië. Dankzij haar humor zijn haar brieven een genot om te lezen. Ze maakt zich kwaad over de Nederlandse dubbele standaard ten opzichte van Javanen en bespot het paternalisme van de Nederlandse ‘ethische’ politiek, waaronder een nauwelijks verhuld racisme schuilgaat.